Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podle zákona č. 112/2016 Sb o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tržbu evidujeme v řádném režimu.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obecná ustanovení

OBJEDNÁVKA :
Nabízené zboží lze objednat pomocí e-mailu info@gastro-servis24.cz, telefonicky, poštou.
Po přijetí objednávky automaticky zasíláme potvrzení o přijetí.

DODACÍ PODMÍNKY :
Doba dodání cca 1 - 5 dnů - gastro vybavení ( kuchyně, restaurace...)
Dodací lhůta objednávek tj. ( náročnější gastro sortiment na výrobu - zakázku) pokud není skladem 2 - 6 týdnů

PLATBA :
* Fakturou se splatností - organizace
* Dobírkou, platba předem - soukromý sektor, firmy

V případě potřeby předávacího protokolu nebo jiného spec. dokladu nás kontaktujte při sepsání a odsouhlasení objednávky.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti Hapa sport, s.r.o.
Cena zboží nezahrnuje dopravu, pojištění, balné a poštovné.

BONUSY :
Veškeré bonusy zasíláme doporučeně na adresu zákazníka

DOPRAVA ZBOŽÍ A POŠTOVNÉ :
Zakoupené zboží zasíláme prostřednictvím PPL nebo České pošty.
Poštovné a balné je závislé od velikosti a váhy jednotlivé zásilky běžného rozměru a typu zásilky :
PPL CZ s.r.o.

Cena poštovného a balného do 2999 Kč je 120 Kč. Cena za Dobírku činí 19 Kč.

Při objednávce nad 2999 Kč je poštovné a balné ZDARMA pro doručování v rámci celé ČR.

U objemnějšího a náročnějšího gastro sortimentu  - se cena odvíjí od velikosti a hmotnosti jednotlivé objednávky. Nadrozměrné zboží ! tj. kovový a dřevěný nábytek, gastro technologie a vybavení.

Pokud si přejete získat informaci - kolik bude účtováno ( dopravné, poštovné... )
k vaší konkrétní objednávce - kontaktujte nás a my obratem sdělíme konečnou sumu vč. DPH.


Doprava po celé České republice je stanovena dle ceníku konkrétního dopravce a nezahrnuje montáž.

REKLAMACE, ZÁRUKA :
Délka zákonné záruční doby na veškeré zakoupené zboží je 24 měsíců.
Při zjištění vady je zapotřebí kontaktovat dodavatele na adrese společnosti :
Hapa sport, s.r.o.
e-mail: info@gastro-servis24.cz
písemně na adresu společnosti

Vše musí obsahovat : datum nákupu, číslo faktury, druh výrobku - označení. Přesný popis závady
(okolnosti za kterých se stala).To vše bez zbytečného odkladu. Po obdržení reklamace dohodneme
postup a jeho zdárné vyřízení k Vaší spokojenosti.

ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY :
Podle platného právního předpisu Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od objednávky
do 14 dnů od převzetí zboží - bez uvedení důvodu.

Ve stanovené lhůtě, doporučeným dopisem nás informujte o odstoupení od objednávky.
Zde uveďte kontakt na Vás, číslo účtu, datum a číslo objednávky, fakturu za kterou požadujete vrátit vámi uhrazenou platbu. Lhůta je nejdéle do 30 dnů.

Po dohodě zboží pošlete jako doporučený balík na naší adresu.Toto musí být v nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní vč.příslušenství (záruční list, návod....) s originálním dokladem o koupi. Doporučujeme zboží pojistit.

Pokud nebudou splněny tyto podmínky, bohužel nemůžeme brát odstoupení od smlouvy na zřetel a zboží Vám bude vráceno.

 

 

I.
 

Základní ustanovení

 

Následující obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

(eshopu) dostupném na internetové adrese www.gastro-servis24.cz a vymezují a
zpřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel, provozovatel) a
kupujícího (zákazník).

 

Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními
podmínkami seznámil a bez výhrad je akceptuje; jde-li o spotřebitele,
kupující rovněž potvrzuje, že se seznámil s „Poučením kupujícího - spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem“ a formulářem pro takové odstoupení od smlouvy.

 

Prodávajícím (dodavatelem) a provozovatelem internetových stránek
www.gastro-servis24.cz je obchodní společnost Hapa sport, s r.o., IČ
28185021, se sídlem Honzíkova 201, Babice 251 01 Říčany u Prahy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu
C, vložce 131390.
Telefonní čísla
jakož i podrobnější a pravidelně aktualizované kontaktní informace jsou
umístěny v sekci „Kontakt“ na výše uvedené internetové stránce
prodávajícího.

 

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platným právním řádem České republiky.

 

Je-li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se vztahy těmito
obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „o. z.“)
včetně ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§
1810 o. z. a násl.) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v
platném znění.

 

Je-li smluvní stranou (kupujícím) podnikatel, řídí se vztahy těmito
obchodními podmínkami neupravené příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jen „o.
z.“). Ustanovení těchto obchodních podmínek, kde je kupující označen
jako spotřebitel (např. kupující - spotřebitel, spotřebitel) nebo
označená nadpisem příslušné části tak, že se vztahují pouze na
kupujícího – spotřebitele, se na vztahy, kde je smluvní stranou
(kupujícím) podnikatel, neužijí.

 

Pokud byla mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena rámcová písemná
kupní smlouva, elektronická objednávka se považuje za návrh kupní
smlouvy (nabídku) dle rámcové kupní smlouvy a následně uzavřená dílčí
kupní smlouva tuto rámcovou kupní smlouvu blíže specifikuje a
konkretizuje; ujednání v rámcové kupní smlouvě mají přednost před těmito
obchodními podmínkami.

 II.

Vymezení některých pojmů

 

Prodávajícím (dodavatelem) je obchodní společnost Hapa sport, s.r.o., jak je specifikována v čl. I. obchodních podmínek. Prodávající
při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní tj.
podnikatelské činnosti.

 

Kupujícím – podnikatelem je osoba, která při uzavírání a plnění
smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo
v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Kupujícím - spotřebitelem (dále též jen „spotřebitel“) je osoba,
která při uzavírání a plnění smlouvy jedná mimo rámec své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání.

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně
jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a
na druhé straně prodávající (dodavatel).

 

Prostředky komunikace na dálku jsou prostředky komunikace, které
umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních
stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména veřejná
komunikační síť internet, prostřednictvím níž je dostupný internetový
obchod (eshop) nacházející se na adrese www.gastro-servis24.cz, dále též
neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s
objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon
bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas,
videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a
televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize
(televizní nákup, teleshopping).

 III.

Uzavření smlouvy

 

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy (nabídkou). Podmínkou
platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem
předepsaných údajů a náležitostí.

 

Formální automatizované potvrzení objednávky spotřebitele
prodávajícím (dle § 1827 odst. 1 o. z.) není akceptací návrhu smlouvy
prodávajícím.

Kupní smlouva vzniká závazným potvrzením objednávky (přijetím nabídky)
ze strany prodávajícího. V případě, že by kupní smlouva nevznikla z
jakéhokoliv důvodu dle předchozí věty, vzniká kupní smlouva samotným
dodáním zboží.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše
ceny, náklady na přepravu apod.) oprávněn žádat od kupujícího autorizaci
objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Pokud
kupující autorizaci odmítne provést nebo ji bez zbytečného prodlení
neprovede, považuje se objednávka za neplatnou a smlouva za neuzavřenou.

 

Jednotlivé kroky technické povahy, které vedou k uzavření smlouvy,
jsou zřejmé z průběhu objednávání a kupující má možnost před potvrzením
odeslání (podáním) objednávky zadané údaje překontrolovat a případné
chyby opravit.

 

Objednávku lze učinit a smlouvu uzavřít v českém jazyce.

 

Uzavřená smlouva bude uložena na serveru prodávajícího případně
třetích osob, které tuto službu pro prodávajícího zajišťují; prodávající
spotřebiteli smlouvu na žádost zpřístupní.

 

Náklady kupujícího na použití prostředků komunikace na dálku se
neliší od základní sazby - nákladů dle podmínek operátora kupujícího;
prodávající si neúčtuje žádné další poplatky.

 

 

 


IV.

Odvolání návrhu smlouvy („storno objednávky“) a odstoupení od smlouvy

 

Kupující může stornovat učiněnou objednávku (tj. odvolat návrh na
uzavření smlouvy) do závazného potvrzení objednávky (akceptace návrhu
smlouvy) ze strany prodávajícího.

Právo prodávajícího nepřijmout učiněnou objednávku kupujícího je
vyhrazeno, a to pokud se předmětné zboží přestalo vyrábět, dodávat nebo
se zvýšila cena dodavatele, od něhož prodávající zboží odebírá. Ze
stejných důvodů může prodávající od smlouvy odstoupit, byla-li již
smlouva uzavřena, pokud kupující nebude akceptovat návrh na změnu
smlouvy spočívající v dodání jiného zboží nebo zvýšení ceny.

Dále si prodávající vyhrazuje právo nepřijmout objednávku kupujícího,
pokud došlo v katalogu zboží na internetové adrese prodávajícího ke
zjevné chybě týkající se ceny, popisu, parametrů nebo podoby
(vyobrazení) zboží, přičemž taková chyba byla nebo musela být průměrnému
kupujícímu zřejmá, zejména v kontextu s ostatními údaji podávanými o
zboží prodávajícím. Ze stejných důvodů může prodávající od smlouvy
odstoupit, byla-li již smlouva uzavřena, pokud kupující nebude
akceptovat návrh na změnu smlouvy spočívající v uvedení správné ceny,
popisu, parametrů nebo podoby (vyobrazení) zboží.

 V souladu s § 1829 o. z. má spotřebitel právo od smlouvy uzavřené při
použití prostředků komunikace na dálku (tj. distančním způsobem)
odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů od
převzetí zboží.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže
spotřebitel odstoupit podle § 1837 o. z. od smluv uzavřených při použití
prostředků komunikace na dálku:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím
výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a
prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém
případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho
žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než
vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,


- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy
sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
smlouvy.

 

 

Vůči prodávajícímu je nutno učinit projev vůle, jímž bude vyjádřeno

rozhodnutí spotřebitele odstoupit od konkrétně specifikované smlouvy. K
tomu může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy, s nímž
má spotřebitel možnost se seznámit již před uzavřením smlouvy.

 

Odstoupení spotřebitele od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty odesláno.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu
bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od
smlouvy, zboží, které od něho obdržel, prodávající mu vrátí bez
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy,
všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na
základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli
přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím
spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží,
který podnikatel nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na
dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu
dodání zboží.

Jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na
dálku, ponese spotřebitel náklady za navrácení zboží i v případě,
jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní
cestou.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel
zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

V.

Cena a platební podmínky

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i bez předchozího ohlášení.

Je-li platná cena zboží totožná nebo nižší než cena uvedená v objednávce
kupujícího, je kupujícímu zboží dodáno za cenu uvedenou v objednávce.

Je-li platná cena zboží vyšší než cena uvedená v objednávce kupujícího,
prodávající kupujícího o této skutečnosti informuje bez zbytečného
prodlení. Kupující může novou cenu akceptovat nebo dodávku zboží
odmítnout.

Kupní cena je považována za zaplacenou okamžikem připsání celé částky za
samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením
celé částky v hotovosti na pokladně prodávajícího.

Prodávající je oprávněn před dodáním zboží požadovat na kupujícím platbu
předem („zálohu“), a to ve výši až 100 % ceny zboží včetně.

Aktuální akceptované způsoby platby jsou uvedeny v objednávkovém
formuláři při zadávání údajů pro objednání zboží; prodávající akceptuje
platbu převodem z účtu kupujícího na účet
prodávajícího, platba na dobírku – hotově při předání zboží. Úhrada za
platbu převodem z účtu se řídí ceníkem banky kupujícího za odeslání
platby, prodávající za tento způsob platby zvláštní poplatky neúčtuje.
Při platbě na dobírku se poplatek za tuto službu řídí aktuálním ceníkem
přepravní společnosti.

Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení;
jinak si prodávající vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného
zaplacení kupní ceny.

 Cena zboží nezahrnuje cenu dopravy (poštovné, doběrečné apod.), způsob
dopravy volí kupující na základě své volby v objednávkovém formuláři,
aktuální způsoby dopravy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při
zadávání údajů pro objednání zboží. Cena za dopravu společností Toptrans, PPL
je účtována dle skutečných nákladů. Spočítat přibližnou cenu dopravy si
kupující může sám na www.toptrans.cz - www.ppl.cz výpočet přepravného. Musí však
vzít v úvahu váhu za zboží + obalový materiál.

 

Cena zboží nezahrnuje cenu za instalaci zboží (odbornou montáž apod.).

 VI.

Dodací podmínky

 

Dodací lhůta je dle provozní kapacity a dostupnosti zboží zpravidla
do sedmi pracovních dní od vzniku kupní smlouvy (závazné potvrzení
objednávky prodávajícím). Je-li zboží doručováno prostřednictvím
přepravní služby, je nutno k této lhůtě připočíst tři pracovní dny.

 

Dodací lhůta se prodlužuje přiměřeně k okolnostem, je-li zpoždění
způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím; není-li
však prodávající schopen dodat resp. předat k přepravě přepravní službě
zboží do osmi týdnů, smlouva se do počátku ruší a bez zbytečného odkladu
vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky poskytnuté na
předmětnou objednávku.

 

Není-li zboží skladem, v závislosti na typu výrobku se termín dodání
zboží pohybuje mezi třemi až osmi týdny. Jedná-li se proto pro
kupujícího o důležitou objednávku, kdy na dodání zboží později než v
max. desetidenní lhůtě by nemusel mít zájem, je nutno, aby to sdělil
současně s objednávkou prodávajícímu. Prodávající pak do sedmi dnů
takovému kupujícímu sdělí předpokládaný termín dodání a bude-li tento
termín pro kupujícího nepřijatelný, nabídne mu prodávající jiný
srovnatelný výrobek. Pokud nebude mít kupující na žádném z plnění v
předchozí větě zájem, je oprávněn zrušit objednávku resp. odstoupit od
smlouvy.

 

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním
prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit
práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Je-li kupujícím spotřebitel, použije se ustanovení předchozí věty pouze
tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut.
V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

 

Místo dodání určuje kupující svojí volbou v objednávkovém formuláři.

 

Dopravu zboží (způsob dodání) zajišťuje prodávající na základě volby
kupujícího v objednávkovém formuláři, a to prostřednictvím přepravních
společností Geis, Toptrans, PPL  Aktuální výše poplatků se řídí ceníkem
vydaném uvedenými přepravními službami.

Pokud kupující zvolil osobní odběr na prodejně prodávajícího, je povinen si tam zboží převzít.

Součástí dodávky není instalace (odborná montáž apod.) zboží, není-li s kupujícím dohodnuto jinak.

Zásilka se zbožím obsahuje též daňový doklad (fakturu).

 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Pokud však
shledá závady, zejména porušenost obalů, menší počet balíků apod.,
doporučuje se kupujícímu zboží od přepravce nepřebírat a důvody nahlásit
přepravci. Pokud kupující přes shora uvedené závady zásilku převezme,
je povinen případné závady nahlásit neprodleně přepravci.

Doporučuje se, aby kupující zboží bezprostředně po jeho převzetí prohlédl.

V případě kupujícího – podnikatele je kupující povinen zboží podle
možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a
přesvědčit se o vlastnostech a množství.

 VII.

Odpovědnost prodávajícího za vady a záruční podmínky

 Je-li kupujícím podnikatel:

 

Věc má vady, pokud zboží není v ujednaném množství, jakosti a
provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v
jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel
obvyklý.

 

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při
přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo
kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil
porušením své povinnosti.

Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost, je-li poskytnuta, tím nejsou dotčeny.

Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci.

 

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek
má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

 

Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí
škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době
určené jako čas plnění.

 

Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu ke kupujícímu v místě
určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním
věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním
prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

Je-li při uzavření smlouvy věc již přepravována, přechází nebezpečí
škody na věci na kupujícího předáním věci prvnímu dopravci. Prodávající
však nese škodu, k níž došlo před uzavřením smlouvy, a prodávající o ní
věděl, anebo o ní vzhledem k okolnostem vědět měl.

 

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na
kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže
prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu
použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí,
prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas
upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že
nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl
zjistit. Způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků
nebo podkladů, které mu kupující opatřil, použije se toto ustanovení
obdobně.

 

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou
musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu
nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

 

Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo
kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající
v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny
místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku
odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení
vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu
nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li
prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady
neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou
slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva, jako by bylo vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od
smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní
vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci
nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené
náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne
odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu
prodávajícího.

 

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

 

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci,
nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji,
anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti,
vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu
náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl
při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného
plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada
oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při
dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 Poskytl-li prodávající kupujícímu záruku za jakost, řídí se práva a povinnosti stran následujícími ustanoveními:

 

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou
dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

 

Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí
doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než
jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání
stran.

 

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle
smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou
věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až
ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do
provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k
provedení služby potřebnou součinnost.

 

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu
nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí,
způsobil-li vadu prodávající.

 

 

 

Je-li kupujícím spotřebitel:

 

Je-li kupujícím spotřebitel, platí krom shora uvedených ustanovení o
odpovědnosti prodávajícího za vady a záručních podmínkách i dále uvedená
speciální ustanovení, která se užijí přednostně:

 

Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí
nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy
kupující věc převzal,

 

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 Práva kupujícího – spotřebitele z vadného plnění

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci
nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po
kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v
jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného
plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém
rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení
uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje
potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí
prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a
dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní
plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva
kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění
těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu
povaha věci, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci
obsahujícím uvedené údaje.

 

Ustanovení, dle něhož je kupující oprávněn uplatnit právo z vady,
která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí, se nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 

Nemá-li věc stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání
nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale
pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to
však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt
vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i
právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové
věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může
požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v
případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její
součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli
působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před
převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám
způsobil.

 

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc
prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na
výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla
koupena. Je-li však v potvrzení ohledně rozsahu a doby, po kterou trvají
jeho povinnosti v případě vadného plnění (příp. obsah, rozsah, podmínky
a doba trvání odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z
plynoucí z odpovědnosti za vady) uvedena jiná osoba určená k opravě,
která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším,
uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení
opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté
mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

 

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v
písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu
jejího trvání.

 Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením
věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo
uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny
prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí
rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl
kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu
k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

 VIII.

Reklamace

 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu
nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při
včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného
plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada
oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při
dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Je-li však kupujícím spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady,
která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí, s výjimkami uvedenými shora v ustanovení o odpovědnosti
prodávajícího za vady a záručních podmínkách.

 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba (tj.
je-li v potvrzení o právech kupujícího – spotřebitele podle § 2166 o. z.
uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo
v místě pro kupujícího bližším, pak uplatní kupující právo na opravu u
toho, kdo je takto určen k provedení opravy) je prodávající povinen
přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných
služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.


 

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel

právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace
spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Shodnou povinnost mají i jiné osoby určené k provedení opravy.

 

 

 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci

kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se
spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se
považuje za podstatné porušení smlouvy.

 IX.

Ochrana osobních údajů

 

Prodávající dodržuje při zpracování osobních údajů a dalších
informací, které jsou mu kupujícími poskytnuty (jméno a příjmení, resp.
firma, fakturační a dodací adresa, telefon, e-mail, IČ a DIČ),
povinnosti a podmínky stanovené mu právním řádem České republiky,
především zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění, respektuje soukromí kupujících,
chrání data před jejich neoprávněným užitím a neposkytuje je třetím
osobám.

Učiněním objednávky resp. registrací u prodávajícího kupující uděluje
prodávajícímu souhlas se zpracováním údajů, které uvede, a to za účelem
vzniku, případných změn, realizace a zániku smluvních vztahů mezi
kupujícím a prodávajícím, zejména za účelem dodání zboží a související
komunikace s kupujícím, a to na dobu neurčitou.

Pokud kupující udělí prodávajícímu souhlas se zasíláním informačních
emailů na adresu uvedenou kupujícím, je možno tento souhlas kdykoliv
odvolat, a to požádáním prodávajícího o vyřazení emailové adresy z
databáze pro zasílání informačních mailů na adresu prodávajícího, z níž
jsou mu emaily odesílány.

Poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného
pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné. Kupující
má právo k jejich přístupu, má právo požádat písemně prodávajícího o
ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl kupujícím
udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního
vztahu a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad
pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je
např. zdržení se takového jednání prodávajícím, odstranění vzniklého
stavu apod.

 X.

Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné od ...

Prodávající si vyhrazuje právo na možné tiskové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.

Tyto podmínky jsou zpracovány s nejlepším vědomím a svědomím, pokud by
se však přesto případně vyskytly nejasnosti ohledně jejich obsahu a práv
a povinností, které z nich vyplývají, nechť je o tom prodávající
vhodným způsobem vyrozuměn, aby mohl poskytnout podrobnější informace.


 

5 DŮVODŮ PROČ SPOLUPRACOVAT PRÁVĚ S NÁMI   
JSME STABILNÍ FIRMA S MNOHALETÝMI ZKUŠENOSTMI
NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT
SPOLEHLIVÉ A RYCHLÉ DODÁNÍ ZBOŽÍ
KOMPLEXNÍ GASTRO SERVIS 24H
       PŮSOBÍME PO CELÉ ČR SE SILNOU SKUPINOU JIP a.s. (30 000 POLOŽEK)

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

FULL GASTRO SERVIS 24H